Mootorsõidukijuhi B-kategooria algkursus 420


Mootorsõiduki B-kategooria algkursus lõpeb autokoolis teooriaeksami ja sõidueksamiga ning nende edukas läbimine on Maanteeameti riiklikule teooria- ja sõidueksamile registreerumise eeldus. Kursus koosneb järgmistest osadest:
Peale selle tuleb läbida järgmised kursused, mille hind lisandub algkursuse hinnale:
 • Esmaabikursuse tasu läheb esmaabikoolitus firmale
 • Algastme pimeda aja sõiduki juhtimise koolitus 55 €
 • Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine 65 €
Vajadusel saab võtta rohkem sõidutunde (iga 45-minutiline lisasõidutund maksab 20 €).

Mootorsõidukijuhi B-kategooria algkursusele tulijal peab olema kaasas:
 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • tervisetõend B-kategooria sõiduki juhtimiseks (tervisetõendi väljastab perearst)
 • 1 dokumendifoto õpingukaardile

Maanteeameti sõidueksamiks valmistumise paketid

Pakett on mõeldud õpilastele, kel on mootorsõidukijuhi B-kategooria algkursus läbitud ja autokoolitunnistus käes, kuid kes peavad enne Maanteeameti sõidueksamit veel oma praktilisi oskusi lihvima.

Valida on viie paketi vahel - nii saab igaüks keskenduda just nendele kitsaskohtadele, mis tal kõige rohkem arendamist tahavad.

Iga pakett koosneb viiest 45-minutilisest sõidutunnist. Iga paketi hind on 1.
 1. Parkimine – edaspidi boksi 90-kraadise pöördega, tagurdamine boksi 90-kraadise pöördega, kahe järjestikku seisva auto vahele parkimine (külgboks).
 2. Väikesed tänavad – liiklemine ühesuunalistel tänavatel, reguleerimata ristmikud.
 3. Suured ristmikud – liiklemine reguleeritud ristmikul, vasak- ja tagasipöörded, pööretel paiknemine.
 4. Ringid – õigeaegne tegevus ringristmikul: lähenedes sõiduraja valimine, märkide jälgimine ja järgimine, raja vahetamine, suunamärguande näitamine.
 5. Maantee – kiirendus- ja aeglustusrajad, sobiva sõidukiiruse saavutamine ja säilitamine, möödasõit, sõit teeviitade järgi.